Onze visie

Waarom GamersCentral?
Er zijn vele goede organisaties, partijen, gamers en bedrijven. Toch vind men elkaar niet of beperkt. Hierdoor zijn in het verleden vele goede initiatieven verloren gegaan. Wij bieden goede initiatieven, nieuw, bestaand of nog opbouwend, een plek om verder te komen door elkaar te vinden. Hiermee begeleiden wij deze partijen indien nodig met onze kennis en ervaring van de afgelopen jaren.

Kernwoorden:
Centraal, verbinden, samenwerken,kwaliteit,begeleiding

Centraal:
Er zijn altijd bedrijven, gamers en/of organisaties naar elkaar op zoek. Deze speurtocht maken wij makkelijk door de profielen van de diverse instanties duidelijk in beeld te brengen. Zoeken hoeft niet meer via heel internet, maar word makkelijker via GamersCentral.

Verbinden:
Doordat bijna alles wat met gaming heeft te maken centraal is gesteld door gamerscentral kunnen we diverse partijen of instanties met elkaar verbinden. Dit zorgt ervoor dat gaming in de brede zin van het woord in de Benelux veel sterker word.

Samenwerken:
Er zijn al diverse voorbeelden dat samenwerking in de gaming wereld meer oplevert dan het zelf te moeten doen. Vooral als we praten over kwaliteit. Dit doen we door documenten openbaar te stellen en hierdoor organisaties en instanties zo verder te helpen en op aanvraag te helpen. Maar ook door partijen met elkaar in contact te brengen om zo samen te werken aan een kwalitatief goed product.

Kwaliteit:
Er zijn op dit moment veel bedrijven druk, zij kijken zeer goed hoe zij hun geld besteden. Als ieder goed bedoeld initiatief aanklopt bij datzelfde bedrijf dan krijgt een ieder een klein deel. Vaak weten deze initiatiefnemers niet van elkaars bestaan af. Als dit bedrijf geregistreerd staat bij gamerscentral dan kunnen de gezamenlijke initiatiefnemers een beter plan neer leggen en een kwalitatief beter plan neerleggen bij dit bedrijf, hierdoor ook een kwalitatief beter initiatief neer zetten. 

GamersCentral probeert zoals dit bovenstaande voorbeeld op meer vlakken de gaming gerelateerde projecten kwalitatiever en interessanter voor bedrijven te maken. We bieden ondersteuning in projecten en leveren exerne bronnen, waardoor de kwaliteit verbeterd wordt.

Begeleiding:
De initiatiefnemers achter gamerscentral hebben vanuit hun gameverleden en diverse organisaties veelervaring opgedaan. (gamen, eSports, gaming events organiseren, broadcasting etc) Deze ervaring willen zij op aanvraag delen met de partijen die daar om vragen. Indien nodig zal er een traject van begeleiding uitgezet kunnen worden.

Visie:
Gamerscentral is een centrale plek voor alles wat met gaming heeft te maken. Gamers, bedrijven, organisaties... alles vind je hier centraal op een plek! Doordat een ieder een goed en up to date profiel heeft aangemaakt is het eenvoudig om elkaar daar te vinden. Wij brengen mensen samen, en verbinden hen met elkaar waardoor er een stabiele en kwalitatief goed product ontstaat.