dixosaqaf

dixosaqaf

Pora na turystyk?


Zastanawiam si? jak za?atwi? spraw? gdzie jecha? na wakacje, to znaczy czy wybra? si? do Bu?garii czy wybra? si? wycieczki objazdowe. Ca?a familia sk?ada si? z trzech osób i psa labradora. Nareszcie mo?emy wypocz?? razem, oczywi?cie razem z psem. Nad Polskim morzem dost?pne jest mnóstwo noclegowni gdzie za niewielk? op?at? w?a?ciciele wyra?aj? zgod? na psy, wi?c wydawa?o by si? ?e decyzja jest jasna, ale niestety nie jest. Wielkim minusem Ba?tyku jest pogoda, nigdy nie wiadomo czy ambicje o wylegiwaniu si? na s?onecznej pla?y nie sko?cz? si? krótkimi spacerkami w zimowej kurtce i z parasolem. W Bu?garii natomiast wydaje mi si? ze na pi?kn? pogod? mo?na liczy? zawsze, no tylko ten ich egzotyczny j?zyk! Jak tam mo?na si? dogada? nie znaj?c ani angielskiego, ani niemieckiego, a ju? o chorwackim nie maj?c zielonego poj?cia? podró?e w nieznane z dzieciakami musz? by? dobrze przygotowane, niestety dzieciaki mog? nabawi? si? jakiego? zaka?enia i co wtedy zrobimy w obcym kraju i nie znaj?c mowy? Pojawia si? mnóstwo problemów i trzeba wydoby? z podziemi na nie odpowiedzi. Ilo?? kilometrów do pokonania jest podobna, ceny takie same jak w Polsce i do Chorwacji te? bez problemu mo?na dojecha? z psem. Jednak po g??bszym zastanowieniu si? podj??am decyzj?- jedziemy do Bu?garii i tam zrobimy sobie ma?e wycieczki. nieskazitelne pla?e i turystyka nad Adriatykiem na pewno zrekompensuj? nam minusy zwi?zane z porozumieniem z tubylcami. Dalmacja po?udniowa i Dalmacja pó?nocna zas?yn??y z niesamowitych widoków, tajemniczych miasteczek i przepi?knych pla?. Podobno Bu?garzy s? bardzo przyja?ni i i robi? najlepsze wino- co na pewno sama zdegustuj? zaraz po zakwaterowaniu.

Website URL: http://trenerzyzpasja.pl E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
zondag, 19 februari 2017 11:52

Pora na turystyk?